Wednesday, July 1, 2009

Dumadami ang numero

Habang tumatagal medyo nahihirapan na kaming magasikaso ng myembro dahil nga dapat ang mga raids ay tuloy tuloy. Sa ngayon ang pokus ng Takhisis ay puro Team Arena at Chateau Raid. Iniisip din ng mga konseho na ibalik ang Gate of Fire para mas mabilis ang bigayan ng gamit sa mga myembro nito.

Sa ngayon pinalalakas namin ang konseho at inaalalayan ang mga myembro ng Takhisis at inaayos ang sistema sa bigayan ng gamit. Kasabay nito naghahanap kami ng mga bagong myembro para lalo pang lumakas ang aming grupo.

No comments: